Organisatie

Organisatie Scoutinggroep Lincoln

Scouting wordt gerund door vrijwilligers, op bestuurlijk en op uitvoerend niveau. De leiding van iedere speltak is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de speltak. De leidinggevenden organiseren bijvoorbeeld de opkomsten, maar ook kampen en andere speciale activiteiten. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij de teamleider van de speltak van uw kind. Een overzicht van de teamleiders vindt u onderstaand.

Bestuur en groepsraad

Onze Scoutinggroep wordt geleid door een bestuur. Het bestuur zorgt voor het reilen en zeilen van de groep en alle grote organisatorische zaken, zoals het gebouw en de financiën. De groepsraad, het hoogste orgaan van onze vereniging, wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere vrijwilligers en het bestuur. De groepsraad vergadert 2 à 3 keer per jaar en tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf. Bij de groepsraad is voor iedere speltak ook een oudervertegenwoordiger aanwezig die de belangen van de jeugdleden die nog niet bij de groepsraad mogen zijn, vertegenwoordigt.

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider is er voor u voor vragen van algemene aard, problemen, suggesties en opmerkingen. Loopt u tegen iets aan wat u niet goed met de teamleider kunt bespreken? Neem dan gerust contact op met de groepsbegeleider. De groepsbegeleider is ook lid van het bestuur.

Deskundigheid

Naast plezier zijn deskundigheid en veiligheid belangrijke elementen. De leidinggevenden en bestuursleden van een Scoutinggroep worden daarom ook regelmatig getraind. De praktijkbegeleider ondersteunt hen bij het behalen of behouden van kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor hun functie binnen Scouting.

Vertrouwenspersoon

Onze Scoutinggroep is lid van Scouting Nederland en we volgen de richtlijnen van Scouting Nederland als het gaat over het creëren van een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers. Zo wordt voor iedere vrijwilliger een VOG aangevraagd, is er een gedragscode (https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid), wordt een intake gesprek gehouden met nieuwe vrijwilligers door de groepsbegeleider en vindt er een gesprek plaats met de ouders/verzorgers van nieuwe leden door de leiding. Ook heeft de groepsbegeleider tenminste een keer per jaar een individueel evaluatiegesprek met de leiding.

Wanneer u het gevoel heeft te maken te hebben met grensoverschrijdend gedrag binnen onze scoutinggroep, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Vaak is er geen pasklare oplossing voor grensoverschrijdend gedrag, daarom wordt in de gesprekken bekeken of er een vervolg moet komen door het indienen van een klacht, of dat er door middel van gesprekken een uitkomst is. Alleen al het vertellen van een probleem of situatie kan opluchting geven. De vertrouwenspersoon is er voor alle leden en vrijwilligers van onze groep. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld en daarbij zal geen enkele stap gedaan worden zonder uw toestemming.

 

Contactgegevens Scoutingroep Lincoln (voeg zelf lincolngroep.nl toe aan het mailadres)

Algemeen                     info@
 
Bestuur  
Voorzitter voorzitter@
Penningmeester Penningmeester@
Secretaris secretaris@
Groepsbegeleider groepsbegeleider@
Vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon@
 
Speltak Welpen  
Speltak leiding welpen@
 
Speltak Verkenners  
Speltak leiding verkenners@
 
Speltak Rowans  
Speltak leiding rowans@
Organogram Scouting Lincolngroep

Organogram Scouting Lincolngroep